Marta Relich, www.kreado.pl

Spotkanie z Agnieszką było odkryciem nowych, zupełnie mi nieznanych obszarów i możliwości. Mówiła bardzo konkretnie i praktycznie na temat tworzenia społeczności. Ujęła mnie tym, że mówiła w kontekście mojej działalności i zainteresowań. To inspirująca znajomość, dzięki której spojrzałam z nieco innej strony na szukanie klientów i budowanie swojej marki. Zamierzam testować przekazane przez Agnieszkę pomysły i drążyć hasła, jakie padły podczas naszej rozmowy. Jestem też wdzięczna, gdyż już na naszym spotkaniu doświadczyłam jak wielką moc ma możliwość spotkania z człowiekiem obeznanym z jakimś obszarem i dzielenia się myślami, wątpliwościami i rozwiązaniami. Z pewnością w każdym z nas jest wielka wartość i ważne, by wychodzić z nimi do siebie, by wspólnie tworzyć nowe.

Receive Updates

No spam guarantee.